Hold av datoen! 3. mars 2020 - Oslo Kongressenter

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Følg oss på:

Oslo Kongressenter Folkets Hus


Hovedsponsor

Organisert av