VELKOMMEN TIL JERNBANEFORUM 10. MARS 2022!

 Oslo Kongressenter Folkets Hus

 

JERNBANEN I KLIMAKAMPEN

Konferansierer

Siri Lill Mannes

Hermine Svortevik Oen

Program

Strekning 1 - Status i jernbanenorge

09.00 - 10.10

Rune Hagestrand

Leder for Jernbaneforuma Sør 

Rune Hagestrand fra Jernbaneforum Sør ønsker velkommen på vegne av foraene. 

 

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister

Knut Sletta

Jernbanedirektør 

Gorm Frimannslund 

Konsernsjef Bane NOR SF

Strekning 2 - Klima + jernbane = sant

10.30 - 11.40

Joakim Valevatn

Prosjektleder i Teknologirådet

Kristine Bjordal 

Aud Tennøy

Forskningsleder byutvikling og bytransport ved TØI

Strekning 3 - Gods - varetransport på tog, hva er fordelene? 

12.30 - 13.10

Karin Bjørkhaug

Leder for Jernbaneforum Midt-Norge

Svein Øien Eggesvik

Fylkesrådets nestleder v/ Nordland fylkeskommune 

 

Carl Fredrik Karlsen

Kommersiell direktør i CargoNet

Strekning 4 - Det nye stortinget og ungdommen 

13.30 - 14.00

Erling Sande, Senterpartiet, Sogn og Fjordane

Erling Sande

Trond Helleland

Gina Gylver

Strekning 5 - Rekker Norge å bli med toget ut i verden?

14.00 - 15.00

Jonas Karlsson

Følg oss på:

Hovedsponsor

Utstillere

Organisert av