Hold av 4. mars 2019

Innledere

Jon Georg Dale

Samferdselsminister

 

Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør

 

Gorm Frimannslund

Konsernsjef Bane NOR

 

Øystein Risan

Adm. Dir. Norske Tog

 

Johnny Welle

Adm. Dir. Entur

 

Cathrine Elgin

Go-Ahead Norge

Anne-Kari Bratten

Adm. Dir. Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Sverre Gotaas

Direktør Herøya Industripark

Solveig Schytz

Leder hovedutvalget for samferdsel, Akershus Fylkeskommune

Konferansier

Arne Hjeltnes

 

Program

Strekning 1 - Øyeblikksbilde i jernbanen idag

Jon Georg Dale
Samferdselsminister

Kirsti Slotsvik
Jernbanedirektøren

Gorm Frimannslund
Konsernsjef Bane NOR

Strekning 2 - Jernbanereformen - erfaringer

Cathrine Elgin
Go-Ahead Norge

Øystein Risan
Adm. Dir. Norske Tog

Johnny Welle
Adm. Dir. Entur

Anne-Kari Bratten
Adm. Dir. Arbeidsgiverforeningen Spekter

Strekning 3 - Gods fra vei til bane

Sverre Gotaas
Direktør Herøya Industripark

Strekning 4 - Togets rolle i moderne mobilitet

Solveig Schytz
Leder i hovedutvalg for samferdsel, Akershus Fylkeskommune

Arne Bergsvåg
Leder Samferdselsutvalget i Rogaland

Jonna Pöllänen
MaaS Global / Whim

Dag Jarle Aksnes
Direktor NCE Tourism

-- oppdateres fortløpende -- 

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Se mer informasjon på egen side om Jernbaneforumene

Hovedsponsor

Sponsorer

Det er noen få utstillingsplasser igjen.
Ønsker ditt selskap å være utstiller og sponsor av konferansen?
Ta kontakt på post(alfakrøll)jernbaneforum.no

Organisert av