Hold av 4. mars 2019

Foredragsholdere

Jon Georg Dale

Samferdselsminister

 

Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør

 

Gorm Frimannslund

Konsernsjef Bane NOR

 

Øystein Risan

Adm. Dir. Norske Tog

 

Johnny Welle

Adm. Dir. Entur

 

Cathrine Elgin

Go-Ahead Nordic 

Konferansier

Arne Hjeltnes

 

Program

Mer info kommer fortløpende

 

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er en konferanse arrangert av de 11 Jernbaneforaene i Norge. Jernbaneforum er støttet av Jernbanedirektoratet med formål om å fremme fokus på jernbane i Norge.

Hovedsponsor

Organisert av