Hold av 4. mars 2019

Foredragsholdere

Jon Georg Dale

Samferdselsminister

 

Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør

 

Gorm Frimannslund

Bane NOR-sjef

 

Organisert av