Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

10. mars 2022 - Oslo Kongressenter Folkets Hus

PROGRAM

JERNBANEN I KLIMAKAMPEN

Strekning 1 - Status i jernbanenorge

09.00 - 10.10

Rune Hagestrand

Leder for Jernbaneforuma Sør 

Rune Hagestrand fra Jernbaneforum Sør ønsker velkommen på vegne av foraene. 

 

 

 

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister

Knut Sletta

Jernbanedirektør 

 

 

 

Gorm Frimannslund

Konsernsjef Bane NOR SF

Pause 
Strekning 2 - Klima + jernbane = sant

10.30 - 11.40

Joakim Valevatn

Prosjektleder i Teknologirådet

 

Kristine Bjordal 

 

 

 

Aud Tennøy

Forskningsleder byutvikling og bytransport ved TØI

Lunsj
Strekning 3 - Gods - varetransport på tog, hva er fordelene? 

12.30 - 13.10

Karin Bjørkhaug

Leder for Jernbaneforum Midt-Norge

 

 

 

Svein Øien Eggesvik

Fylkesrådets nestleder v/ Nordland fylkeskommune 

 

Carl Fredrik Karlsen

Kommersiell direktør i CargoNet

Pause 
Strekning 4 - Det nye stortinget og ungdommen 

13.30 - 14.00

Erling Sande

Trond Helleland

Gina Gylver

Strekning 5 - Rekker Norge å bli med toget ut i verden?

14.00 - 15.00

Stein Batalden

Jonas Karlson

 

 

Charlotta Lundström

Følg oss på:

Kontakt oss på: jernbaneforum@gmail.com