Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforum er fullført for 2021, og vi ønsker å takke alle som deltok! Datoen for Jernbaneforum 2022 er satt til 10.mars. 

 

Kontakt oss på: jernbaneforum@gmail.com

Følg oss på: