Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

I lys av COVID-19 planlegger vi en konferanse som tilrettelegger restriksjonene myndighetene har satt og har derfor besluttet å ha en heldigital konferanse. Konferansen blir kanskje litt annerledes i år, men vi lover at det faglige innholdet står like høyt på vår agenda. Hold av 4.mars for Jernbaneforum 2021. 

 

Kontakt oss på: post@jernbaneforum.no

Følg oss på: