Jernbaneforaene

Konferansen Jernbaneforum  har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, arbeider på for en ny og bedre jernbane mellom Oslo og Stavanger. Dette inkluderer et sterk påtrykk om at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen kommer på plass. På kortere sikt retter forumet fokus på tiltak som bl.a kan gjøres for å bedre eksisterende infrastruktur samt å øke attraktiviteten for gods- og persontransport på jernbane. Medlemsfylker er Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark. 

Leder Rune Hagestrand (H)
Telefon 934 33 700
E-post rune.hagestrand@politiker.agderfk.no
Sekretariat Vidar Ose
Telefon 905 27 101
E-post vidar.ose@agderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke)

Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er en interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som ble vedtatt av Stortinget i 1992. Forumet ble opprettet i 1993. Medlemmene i forumet er kommunene og de tre fylkeskommunene langs banen. NHO og LO i disse tre fylkene har møte- og talerett i forumet. 

Leder Hans Erik Ringkjøb
Telefon 971 38 720 
E-post hans.erik.ringkjob@voss.herad.no
Sekretariat Hilde Marie Magnusson 
Telefon 415 66 450 
E-post

hilde.marie.magnusson@vlfk.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunen Viken. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. 

Leder Atle Ottesen
Telefon 916 01 928
E99 51 05 6-post atot@fredrikstad.kommune.no
Sekretariat  Charlotte Høyum
Telefon  411 72 883
E-post chac@fredrikstad.kommune.no

IJernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Lillehammer kommune og forumet ledes av ordfører Ingunn Trrosholmen. Medlemmene består av kommunene Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange og Eidsvoll.

Leder Ingunn Trosholmen
Telefon 920 28 175
E-post ingunn.trosholmen@lillehammer.kommune.no 
Sekretariat Dag Vågsnes
Telefon 909 10 644
E-post dag.vagsnes@lillehammer.kommune.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble etablert i 2015. Forumet er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i sør til Trondheim i nord.

Leder Kristian Torve
Telefon 916 43 794
E-post krito@trondelagfylke.no
Sekretariat Gaute Rolv Dahl
Telefon 959 07 289
E-post gunda@trondelagfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nes, Lillestrøm og Sør-Odal samt fylkeskommunene Viken og Innlandet, og NHO Innlandet. 

Leder Kamilla Thue
Telefon 977 19 842
E-post kamilla.thue@eidskog.kommune.no
Sekretariat Hilde Nygaard
Telefon 997 90 803
E-post hilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Midt-Norge

Leder Karin Bjørkhaug
Telefon 920 28 390
E-post karbj@trondelagfylke.no
Sekretariat Gaute Rolv Dahl 
Telefon 959 07 289
E-post gauda@trondelagfylke.no

Jernbaneforum Røros og solørbanen

Leder Even Moen
Telefon 908 89 891
E-post Even.Moen@stor-elvdal.kommune.no
Sekretariat Bersvend Salbu
Telefon 909 17 583
E-post Bersvend.salbu@tynset.kommune.no

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

Leder Svein Eggesvik
Telefon 934 55 726
E-post sveegg@nfk.no
Sekretariat Stian Jensen
Telefon 990 38 146
E-post stiaje@nfk.no

 

Arktisk Jernbaneforum

Leder Agnete Masternes Hanssen
Telefon 940 57 090
E-post agnete.hanssen@tffk.no
Sekretariat Gjermund Evanger
Telefon 976 78 318
E-post gjermund.evanger@tffk.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Gjøvikbanen/Stor-Oslo Nord

Stor-Oslo Nord alliansen ble dannet i 2012, og jobber for prioritering av Gjøvikbanen og Rv4. Alliansen består av de åtte kommunene Gjøvik, Østre Toten, Venstre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Nittedal, samt Innlandet g Viken fylkeskommuner. Stor-Oslo Nord har videre funksjonen som Jernbaneforum for Gjøvikbanen.

Leder Torvild Sveen
Telefon 945 10 200
E-post torvild.sveen@gjovik.kommune.no
Sekretariat Svein Håvar Korshavn
Telefon 905 42 721
E-post Svein-havar@gjovikregionen.no

For mer informasjon, se her.

Hovedsponsor

Organisert av

Meld deg på vårt nyhetsbrev!