Hold av datoen! 3. mars 2020 - Oslo Kongressenter

Jernbaneforaene

Konferansen Jernbaneforum  har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger.

Leder Rune Hagestrand (H)
Telefon 93 43 37 00
E-post rune.hagestrand@politiker.agderfk.no
Sekretariat Elisabeth H. Mathisen
Telefon 94 15 26 78
E-post elisabeth.h.mathisen@agderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke)

Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er en interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som ble vedtatt av Stortinget i 1992. Forumet ble opprettet i 1993. Medlemmene i forumet er kommunene og de tre fylkeskommunene langs banen. NHO og LO i disse tre fylkene har møte- og talerett i forumet. 

Leder Hans Erik Ringkjøb
Telefon 97 13 87 20 
E-post hans.erik.ringkjob@voss.herad.no
Sekretariat Hilde Marie Magnusson 
Telefon 41 56 64 50 
E-post

hilde.marie.magnusson@vlfk.no

Mer informasjon: www.nyebergensbanen.no

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunen Viken. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. 

Leder Siri Martinsen
Telefon 41 26 06 06
E99 51 05 6-post sirm@fredrikstad.kommune.no
Sekretariat  Charlotte Høyum
Telefon  41 17 28 83
E-post chac@fredrikstad.kommune.no

Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune og forumet ledes av komitéleder Stein Tronsmoen. Medlemmene består av kommunene Hamar, Stange, Løten, Elverum, Ringsaker, Lillehammer og Innlandet fylkeskommune.

Leder Stein Tronsmoen
Telefon 91 18 36 80
E-post stein.tronsmoen@innlandetfylke.no
Sekretariat Magne Flø
Telefon 90 15 08 28
E-post magne.flo@innlandetfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble etablert i 2015. Forumet er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i sør til Trondheim i nord.

Leder Stein Tronsmoen
Telefon 91 18 36 80
E-post stein.tronsmoen@innlandetfylke.no
Sekretariat Magne Flø
Telefon 90 15 08 28
E-post magne.flo@innlandetfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nes, Lillestrøm og Sør-Odal samt fylkeskommunene Viken og Innlandet, og NHO Innlandet. 

Leder Kamilla Thue
Telefon  97 71 98 42
E-post kamilla.thue@eidskog.kommune.no
Sekretariat Hilde Nygaard
Telefon 99 79 08 03
E-post hilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Kongsvingerbanen her (NB: ekstern lenke).

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen ble stiftet 13.12.2012. Forumet er etablert som et samarbeid mellom kommunene i Romerike og Akershus fylkeskommune. Forumet arbeider for å etablere felles strategier og markert økt påvirkningskraft for å videreutvikle tilbudet langs Hovedbanen på en måte innbyggere og næringsliv som sogner til banen er tjent med. 

Leder  
Telefon  
E-post  
Sekretariat  
Telefon  
E-post  

Jernbaneforum Midt-Norge

Leder Karin Bjørkhaug
Telefon 92 02 83 90
E-post karbj@trondelagfylke.no
Sekretariat Gaute Rolv Dahl 
Telefon 95 90 72 89
E-post gauda@trondelagfylke.no

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Leder Isak Busch
Telefon 45 20 76 74
E-post isak.busch@roros.kommune.no
Sekretariat Rune Jørgensen
Telefon 95 11 05 77
E-post rune.jorgensen@innlandetfylke.no
 

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

Leder Bent-Joacim Bentzen
Telefon 90 78 98 38
E-post benben03@nfk.no
Sekretariat Bjørnar Klausen
Telefon 90 72 07 43
E-post bjokla@nfk.no

 

Hovedsponsor

Organisert av