Hold av datoen! 3. mars 2020 - Oslo Kongressenter

Jernbaneforaene

Konferansen Jernbaneforum  har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger.

LederRune Hagestrand (H)
Telefon93 43 37 00
E-postrune.hagestrand@politiker.agder.no
SekretariatElisabeth H. Mathisen
Telefon94 15 26 78
E-postElisabeth.h.mathisen@agderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke)

Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er en interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som ble vedtatt av Stortinget i 1992. Forumet ble opprettet  i 1993. Medlemene i forumet er kommunene og de tre fylkeskommunene langs banen. NHO og LO i disse tre fylkene har møte- og talerett i forumet. 

LederHans Erik Ringkjøb, Ordfører, Voss kommune
Telefon 
E-posthans.erik.ringkjob@voss.herad.no
SekretariatHilde Marie Magnusson
Telefon41 56 64 50
E-posthilde.marie.magnusson@vlfk.no

Mer informasjon: www.nyebergensbanen.no

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunen Viken. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. 

LederKristoffer Robin Haug
Telefon 
E-postkristoffeh@viken.no
  
VaraOlav Skinnes
Telefon 
E-postolavs@viken.no
  
SekretariatGunnar Haugerud
Telefon 452 582 43
E-postgunnarh@viken.no

Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune og forumet ledes av komiteleder Stein Tronsmoen. Medlemmene består av kommunene Hamar, Stange, Løten, Elverum, Ringsaker, Lillehammer og Innlandet fylkeskommune.

LederStein Tronsmoen,  leder hovedutvalg for samferdsel, Innlandet fylkeskommune
Telefon911 83680
E-poststein.tronsmoen@innlandetfylke.no
SekretariatMagne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon901 50 828
E-postmagne.flo@innlandetfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble etablert i 2015. Forumet er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i sør til Trondheim i nord.

LederStein Tronsmoen, leder hovedutvalg for samferdsel, Innlandet fylkeskommune
Telefon911 83680
E-poststein.tronsmoen@innlandetfylke.no
SekretariatMagne Flø, Innlandet fylkeskommune
Telefon901 50 828
E-postmagne.flo@innlandetfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nes, Lillestrøm og Sør-Odal samt fylkeskommunene Viken og Innlandet, og NHO Innlandet. 

LederKamilla Thue
Telefon 
E-postkamilla.thue@eidskog.kommune.no
SekretariatHilde Nygaard
Telefon997 90 803
E-posthilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Kongsvingerbanen her (NB: ekstern lenke).

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen ble stiftet 13.12.2012. Forumets er etablert som et samarbeid mellom kommunene på Romerike og Akershus fylkeskommune. Forumet arbeider for å etablere felles strategier og markert økt påvirkningskraft for å videreutvikle tilbudet langs Hovedbanen på en måte innbyggere og næringsliv som sogner til banen er tjent med. 

LederKristoffer Robin Haug
Telefon 
E-postkristoffeh@viken.no
  
VaraOlav Skinnes
Telefon 
E-postolavs@viken.no
  
SekretariatGunnar Haugerud
Telefon 452 582 43
E-postgunnarh@viken.no

Jernbaneforum Midt-Norge

LederKarin Bjørkhaug
Telefon920 28 390
E-postkarbj@trondelagfylke.no
SekretariatGaute Rolv Dahl 
Telefon959 18 721
E-postgauda@trondelagfylke.no

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

LederIsak Busch
Telefon90 55 05 81
E-postisak.busch@roros.kommune.no
SekretariatRune Jørgensen
Telefon951 10 577
E-postrune.jorgensen@innlandetfylke.no
 

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

LederSvein Eggesvik
Telefon934 55 726
E-postSveegg@nfk.no
SekretariatSiri Vasshaug
Telefon 
E-postsirvas@nfk.no

Mer informasjon: https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/samferdselsplanlegging/jernbaneforum-nord/

Hovedsponsor

Organisert av