Jernbaneforaene

Konferansen Jernbaneforum  har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, arbeider på for en ny og bedre jernbane mellom Oslo og Stavanger. Dette inkluderer et sterk påtrykk om at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen kommer på plass. På kortere sikt retter forumet fokus på tiltak som bl.a kan gjøres for å bedre eksisterende infrastruktur samt å øke attraktiviteten for gods- og persontransport på jernbane. Medlemsfylker er Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark. 

Leder Rune Hagestrand (H)
Telefon 93 43 37 00
E-post rune.hagestrand@politiker.agderfk.no
Sekretariat Vidar Ose
Telefon 90 52 71 01
E-post vidar.ose@agderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke)

Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er en interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som ble vedtatt av Stortinget i 1992. Forumet ble opprettet i 1993. Medlemmene i forumet er kommunene og de tre fylkeskommunene langs banen. NHO og LO i disse tre fylkene har møte- og talerett i forumet. 

LederHans Erik Ringkjøb
Telefon97 13 87 20 
E-posthans.erik.ringkjob@voss.herad.no
SekretariatHilde Marie Magnusson 
Telefon41 56 64 50 
E-post

hilde.marie.magnusson@vlfk.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunen Viken. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. 

Leder Siri Martinsen
Telefon 41 26 06 06
E99 51 05 6-post sirm@fredrikstad.kommune.no
Sekretariat  Charlotte Høyum
Telefon  41 17 28 83
E-post chac@fredrikstad.kommune.no

Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune og forumet ledes av komitéleder Stein Tronsmoen. Medlemmene består av kommunene Hamar, Stange, Løten, Elverum, Ringsaker, Lillehammer og Innlandet fylkeskommune.

Leder Stein Tronsmoen
Telefon 91 18 36 80
E-post stein.tronsmoen@innlandetfylke.no
Sekretariat Magne Flø
Telefon 90 15 08 28
E-post magne.flo@innlandetfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble etablert i 2015. Forumet er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i sør til Trondheim i nord.

Leder Kristian Torve
Telefon 91 64 37 94
E-post krito@trondelagfylke.no
Sekretariat Gunnstein Rasmussen 
Telefon 91 11 16 35
E-post gunras@trondelagfylke.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nes, Lillestrøm og Sør-Odal samt fylkeskommunene Viken og Innlandet, og NHO Innlandet. 

LederKamilla Thue
Telefon 97 71 98 42
E-postkamilla.thue@eidskog.kommune.no
SekretariatHilde Nygaard
Telefon99 79 08 03
E-posthilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Midt-Norge

Leder Karin Bjørkhaug
Telefon 92 02 83 90
E-post karbj@trondelagfylke.no
Sekretariat Gaute Rolv Dahl 
Telefon 95 90 72 89
E-post gauda@trondelagfylke.no

Jernbaneforum Røros og solørbanen

Leder Isak Busch
Telefon 45 20 76 74
E-post isak.busch@roros.kommune.no
Sekretariat Rune Jørgensen
Telefon 95 11 05 77
E-post rune.jorgensen@innlandetfylke.no

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

Leder Svein Eggesvik
Telefon 93 45 57 26
E-post sveegg@nfk.no
Sekretariat Stian Jensen
Telefon 99 03 81 46
E-post stiaje@nfk.no

 

Arktisk Jernbaneforum

LederKristina Hansen
Telefon48 99 87 81
E-postkristina.hansen@tffk.no
SekretariatGjermund Evanger
Telefon97 67 83 18
E-postgjermund.evanger@tffk.no

For mer informasjon, se her.

Jernbaneforum Gjøvikbanen/Stor-Oslo Nord

Stor-Oslo Nord alliansen ble dannet i 2012, og jobber for prioritering av Gjøvikbanen og Rv4. Alliansen består av de åtte kommunene Gjøvik, Østre Toten, Venstre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Nittedal, samt Innlandet g Viken fylkeskommuner. Stor-Oslo Nord har videre funksjonen som Jernbaneforum for Gjøvikbanen.

LederTorvild Sveen
Telefon 
E-posttorvild.sveen@gjovik.kommune.no
SekretariatJarle Snekkestad
Telefon 
E-postjarle@gjovikregionen.no

For mer informasjon, se her.

Hovedsponsor

Organisert av