Hold av datoen! 3. mars 2020 - Oslo Kongressenter

Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Kontaktinformasjon til JBF Sør finner du under:

Leder Jon-Olav Strand, Fylkesvaraordfører Aust-Agder fylkeskommune
Telefon 997 45 652
E-post Jon-olav.strand@austagderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke).

Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Forumet vart oppretta i 1993. Medlemene i forumet er kommunane og dei tre fylkeskommunane langs banen. NHO og LO i desse tre fylka har møte- og talerett i forumet. Kontaktinformasjon til FNB finner du under:

Leder Hilde Magnusson
Telefon 41 56 64 50
E-post Hilde.Magnusson@hfk.no
Leder av arbeidsutvalget Hans Erik Ringkjøb, Ordfører, Voss kommune
Telefon  
E-post hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no

Mer informasjon: www.nyebergensbanen.no

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunene Akershus og Østfold. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. Kontaktinformasjon til JBF Øst finner du under:

Leder Siv H. Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Telefon 482 67 061
E-post sivjac@ostfoldfk.no
Sekretariat Hans Arne Bjerkemyr, Østfold fylkeskommune
Telefon 905 07 794
E-post hanbje1@ostfoldfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Øst her (NB: ekstern lenke).

Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune og forumet ledes av komiteleder Anne Elisabeth Thoresen. Medlemmene består av kommunene Hamar, Stange, Løten, Elverum, Ringsaker, Lillehammer og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Kontaktinformasjon til JBF Dovrebanen Sør finner du under:

Leder Anne Elisabeth Thoresen, komiteleder for samferdsel og trafikksikkerhet, Oppland fylkeskommune
Telefon 476 67 509
E-post Anne.Elisabeth.Thoresen@oppland.org
Sekretariat Magne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon 901 50 828
E-post magne.flo@oppland.org

Mer informasjon: http://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/jernbane/

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble etablert i 2015. Forumet er et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i sør til Trondheim i nord. Kontaktinformasjon til JBF Dovre- og Raumabanen finner du under:

Leder Anne Elisabeth Thoresen, komiteleder for samferdsel og trafikksikkerhet, Oppland fylkeskommune
Telefon 476 67 509
E-post Anne.Elisabeth.Thoresen@oppland.org
Sekretariat Magne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon 901 50 828
E-post magne.flo@oppland.org

Mer informasjon: http://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/jernbane/

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Fet, Kongsvinger, Nes, Skedsmo, Sør-Odal og Sørum samt fylkeskommunene Akershus og Hedmark og NHO Innlandet. Kontaktinformasjon til JBF Kongsvingerbanen finner du under:

Leder Marianne Grimstad Hansen, Ordfører Sørum kommune
Telefon 930 52 932
E-post marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no
   
Nestleder Sjur Strand, Ordfører i Kongsvinger kommune
Telefon 900 98 854
E-post sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no
   
Sekretariat Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune
Telefon 997 90 803
E-post hilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Kongsvingerbanen her (NB: ekstern lenke).

Jernbaneforum Hovedbanen /Gardermobanen

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen ble stiftet 13.12.2012. Forumets er etablert som et samarbeid mellom kommunene på Romerike og Akershus fylkeskommune. Forumet arbeider for å etablere felles strategier og markert økt påvirkningskraft for å videreutvikle tilbudet langs Hovedbanen på en måte innbyggere og næringsliv som sogner til banen er tjent med. Kontaktinformasjon finner du under:

Leder Lars Salvesen, fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune
Telefon 9324 9752
E-post lars.salvesen@akershus-fk.no
Sekretariat Knut Wedde, Spesialrådgiver Mobilitetsenheten
Telefon 22 05 56 64
E-post knut.wedde@afk.no
Jernbaneforum Midt-Norge
Leder Arnfinn Brechan
Telefon  95115602
E-post arnbre@trondelagfylke.no
   
Rådgiver Gaute Rolv Dahl 
Telefon 959 18 721
E-post gauda@trondelagfylke.no
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Leder Arnfinn Nergård, Fylkesordfører i Hedmark
Telefon 90 55 05 81
E-post arnfinn.nergard@hedmark.org
Daglig leder Rune Jørgensen
Telefon 951 10 577
E-post rune.jorgensen@hedmark.org
 
Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

Leder Svein Eggesvik, Fylkesråd for samferdsel, Nordland fylkeskommune
Telefon 934 55 726
E-post Sveegg@nfk.no
Sekretariat Jørgen Bikset
Telefon 902 45 144
E-post Jorbik05@nfk.no

Mer informasjon: www.nfk.no/tjenester/samferdsel/

Hovedsponsor

Organisert av