VELKOMMEN TIL JERNBANEFORUM 10. MARS 2022

 Oslo Kongressenter Folkets Hus

Program

Registrering 
08:15 - 09:00

Velkommen - åpning av konferansen // Rune Hagestrand, Jernbaneforum Sør

Strekning 1 - Status i jernbanenorge
09:00 - 10:00

 Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister

Knut Sletta, Jernbanedirektoratet

Gorm Frimannslund, Bane NOR

Pause
Strekning 2 - Klima + jernbane = sant
10:20 - 11:35

Jernbanens rolle i fremtidens transportsystem // Joakim Valevatn, Teknologirådet

Klimavurdering knytte til godstransport // Kristine Bjordal, Asplan Viak

Viktige mål for byene – hvordan kan jernbanen bidra? // Aud Tennøy, TØI

 Reisemønster etter pandemien - hva vet vi om den nye normalen? // Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet

Samtale // Cathrine Elgin (Go Ahead), Rikke Lind (SJ Norge), Erik Røhne (Vy)  og Philipp Engedal (Flytoget)

Lunsj
Strekning 3 - Gods- varetransport på tog, hva er fordelene? 
12:30 - 13:30

Slik kunden ser det – hvordan lykkes med varetransport på bane // Gøran Andreassen, Bring

Hvordan bygge kunnskap for helhetlig og bærekraftig godstransport // Karin Bjørkhaug, Jernbaneforum Midt-Norge

Togets rolle i det grønne skiftet i nord // Svein Øien Eggesvik, Nordland Fylkeskommune

Samtale // Are Kjensli (NHO), Henning Aandal (OnRail), Carl Fredrik Karlsen (CargoNet) & Bengt Fors (Green Cargo)

Pause
Strekning 4 - Oppspill til det nye stortinget
13:50 - 14:10

Togets rolle i det grønne skiftet // Gina Gylver, Natur og Ungdom

Debatt // Erling Sande (Stortinget), Trond Helleland (Stortinget) og Gina Gylver (Natur og Ungdom)

Strekning 5 - Rekker Norge å bli med toget ut i verden? 
14:10 - 15:00

Skråblikk // Sigrid Elsrud, Togbloggen

Jernbanedirektoratet medlem i Europe’s Rail // Pål Midtlien Danielsen, Jernbanedirektoratet

Utvikling av persontogtilbudet mellom Norge og utlandet // Stein Batalden, Jernbanedirektoratet 

Oslo-Stockholm // Jonas Karlsson, Oslo-Sthlm 2.55 

Att skapa en megaregion- tänk stort och arbeta över nationsgränser // Charlotta Lundström

Takk for i dag!

Innledere

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister

 

Knut Sletta

Direktør Jernbanedirektoratet

 

Gorm Frimannslund

Konsernsjef Bane NOR

 

Joakim Valevatn

Prosjektleder Teknologirådet

 

Aud Tennøy

Forskningsleder byutvikling og bytransport TØI

 

Gøran Andreassen

Styreleder Bring Intermodal

Karin Bjørkhaug

Leder Jernbaneforum Midt-Norge 

Svein Øien Eggesvik

Fylketsrådets nestleder Nordland Fylkeskommune

Are Kjensli

Adm. dir. NHO Logistikk og Transport

Carl Fredrik Karlsen 

Kommersiell direktør CargoNet 

Erling Sande

Leder Transport- og kommunikasjonskomiteen

Trond Helleland

Andre nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen

 

Gina Gylver 

Leder Natur og Ungdom 

Stein Batalden 

Seksjonsleder Langsiktig utvikling Jernbanedirektoratet 

Jonas Karlsson

Daglig leder Oslo-Sthlm 2.55

Charlotta Lundström

Policy Director STRING 

Pål Midtlien Danielsen

Leder innovasjonsprogrammet Jernbanedirektoratet 

Sigrid Elsrud

Forfatter hos Togbloggen

Hanne Norli

Direktør marked og samfunn Jernbanedirektoratet 

Henning Aandal

Daglig leder Onrail 

Bengt Fors

Green Cargo

Erik Røhne

Konserndirektør Vy tog

Cathrine Elgin

Adm. dir. Go-Ahead

Philipp Engedal

Adm. dir. Flytoget

 

Kristine Bjordal

Rådgiver Energi og miljø Asplan Viak 

Rikke Lind

Adm. dir. SJ Norge

KONFERANSIERER

Siri Lill Mannes             

           Hermine Svortevik Oen

FØLG OSS PÅ:

Kontakt oss på: jernbaneforum@gmail.com 

Hovedsponsor

Utstillere

Organisert av