Jernbaneforum 2022

 

Om Jernbaneforum

 Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Kontakt oss på: jernbaneforum@apriil.no

Jernbaneforum 2022 vil avholdes i Oslo Kongressenter 10. mars 

 

 

PROGRAM 2022

 

 

 

 

Rune Hagestrand

Leder for Jernbaneforum Sør

Stein Rune Hagestrand fra Jernbaneforum Sør ønsker velkommen på vegne av foraene.