PROGRAM 2021

 

09:00 - 12.00

Strekning 1 - Øyeblikksbilde på jernbanen i dag

        09:00 - 10:00


Rune Hagestrand

Leder for Jernbaneforum Sør

Stein Rune Hagestrand fra Jernbaneforum Sør ønsker velkommen på vegne av foraene.

Finn Tokvam

Konferansier

Tokvam er en dyktig og inspirerende konferansier som vil lede oss trygt gjennom programmet på en god og spennede måte med dagsaktuelle tema. 

Knut Arild Hareide 

Samferdselsminister

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er opptatt av klima- og miljøspørsmål, og det er store forventninger til hans prioriteringer fremover. Hva er status på jernbanen i dag, og hva vil være satsingsområdene innenfor jernbane i tiden som kommer?

Presentasjon

Marit Rønning 

Fungerende Jernbanedirektør

Rønning kommer til Jernbaneforum for å fortelle om Jernbanedirektoratets arbeid for sektoren i 2021 og planer fremover. 

 

 

 

Gorm Frimannslund 

Konsernsjef i Bane NOR

Hva er status på jernbanen i dag? Frimannslund kommer til Jernbaneforum 2021 for å

fortelle om dette, utfordringer og veien videre. 

Presentasjon

Carl Fredrik Karlsen

Midlertidig Administrerende direktør i CargoNet

Det har i flere år vært et stort fokus på å få mer godstrafikk over på bane. Vi vil få høre om hvordan det ligger an med dette arbeidet og hvilke utfordringer vi står ovenfor

Presentasjon

Skråblikk

Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet) og Erlend Kvittum Nytrøen (togpendler)

Fornøyd med jernbanesatsingen? Silje Ask Lundberg og Erlend Kvittum Nytrøen utfordrer myndighetene med innspill fra deres erfaringer og perspektiv.

 

Siemens

Siemens gir oss et innblikk i dagens satsing på digitalisering og ERTMS.

Strekning 2 - Jernbanen med flere operatører - flere muligheter?

10:10 - 10:40


 

Solrun Hjelleflat

Konsernsjef i VisitFlåm

Flåm AS er et av Norges ledende reiselivsselskaper og har flere hundre tusen besøkende turister hvert år. Solrun Hjelleflat kommer til Jernbaneforum 2021 for å snakke om reiseliv og turisttilbudet rundt Flåmsbanen.

Erik Røhne

Konserndirektør i Vy Tog

Vy vant konkurranse om Trafikkpakke 3 Vest. Bergensbanen har alltid vært viktig for Vy. En stor forskjell fremover er at mens staten hittil har kjøpt tjenester av Vy for å kjøre tog, skal Vy nå betale staten for å drifte banestrekningen. Hvilken endringer ønsker Vy å iverksette for å forbedre togtilbudet ytterligere, og hvilken konsekvenser vil dette ha for de reisende

Presentasjon

Cathrine Elgin

Administrerende direktør i Go-Ahead

Vinnerne av Trafikkpakke 1 Sør er i gang med drift av banestrekningen. Sørtoget kjører langs Sørlandsbanen fra Oslo i øst og til Stavanger i vest. Elgin vil fortelle om endringsprosessen som har blitt gjort, hvordan oppstarten har vært, og hvilke utfordringer, målsetninger og muligheter hun ser for Sørtoget fremover.  

Sverre Høven

Administrerende direktør i SJ

 SJ ble tildelt Trafikkpakke 2 Nord som omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. SJ overtok strekningene fra Vy i 2020, og Høven vil fortelle oss om endringene i tilbud, ambisjoner og fremtidige planer.

Presentasjon

Strekning 3 - Samfunnsnytte eller samfunnsøkonomisk nytte? 

10:45 - 11:15


 

Anita Skauge

Direktør for Jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet

Hva er egentlig samfunnsøkonomisk nytte? Og hva er statens kriterier? Direktør for Jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet vil gi oss et innblikk i hvordan prosessen utføres ved vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte.

Presentasjon

Karin Andersen

Leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Karin Andersen kommer til Jernbaneforum 2021 for å kaste lys på samfunnsøkonomiske analyser og samfunnsutviklingen rundt tog og kollektiv.

 

Bernt Sverre Mehammer

Leder for Urban mobilitet og verdiskapning i Multiconsult

Bernt Sverre Mehammer snakker om hvordan tog binder landet sammen og skaper grunnlag for verdiskaping, gode liv og bærekraft, gjennom utvidelse av arbeidsmarkedsregioner og bedre utnyttelse av sentrumsarealene

Kåseri av Finn Tokvam

Strekning 4 - Transport og mobilitet i lys av korona

 11:25 - 12:00


 

Hanne Bertnes Norli

Direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet

Jernbanen i Norge er inne i en stor endringsprosess. Direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet vil gi oss et innblikk i hvilken betraktninger og analyser som har blitt gjort, samt videre fremdrift.

Presentasjon

Olov Grøtting

Daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen

Olov Grøtting kommer til Jernbaneforum 2021 for å snakke om hvordan reisevanene våre har blitt påvirket og hvordan arbeidet med målbildet for den nye normalen fungerer.  

Presentasjon

Roger Harkestad

Konsernsjef i Tide AS

Roger Harkestad er konsernsjef i Tide AS som er Norges nest største busselskap og det 4. største busselskapet i Danmark. Harkestad kommer til Jernbaneforum 2021 for å snakke om hvordan Tide har opplevd pandemien og hans tanker om fremtiden for kollektivtransporten. 

Presentasjon

Følg oss på:

   Hovedsponsor

Gullpartnere

Samarbeidspartnere

Organisert av