Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Kontakt oss på: post@jernbaneforum.no

Jernbaneforum i 2020 vil avholdes i Oslo Kongressenter 3. mars klokken 9:00-16:00.

 

Program

08:00 - Registrering åpner

Strekning 1 

Øyeblikksbilde på jernbanen i dag

09:00 

Velkommen v/Jernbaneforaene og Konferansier

John G. Bernander

Konferansier

Bernander har vært en aktiv, engasjert og poengtert samfunnsdebattant gjennom hele sin karriere. Han vil bruke sin kunnskap fra sin lange erfaring fra ulike roller i politikk og næringsliv til å lede oss gjennom en spennende konferanse med dagsaktuelle tema.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er opptatt av klima- og miljøspørsmål, og det er store forventninger til hans prioriteringer fremover. Hva er status på jernbanen i dag, og hva vil være satsingsområdene innenfor jernbane i tiden som kommer? 

Presentasjon

 Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør

Slotsvik kommer til Jernbaneforum for å fortelle om Jernbanedirektoratets arbeid for sektoren i 2020 og planer fremover.

Presentasjon

Gorm Frimannslund

Konsernsjef BaneNOR

Hva er status på jernbanen i dag? Frimannslund kommer til Jernbaneforum for å fortelle om dette, utfordringer og veien videre.

Presentasjon

Erik Røhne

CEO CargoNet

Det har i flere år vært et stort fokus på å få mer godstrafikk over på bane. Vi vil få høre om hvordan det ligger an med dette arbeidet og hvilke utfordringer vi står ovenfor.

Presentasjon

Paneldebatt

Etter å ha fått et innblikk i status på jernbanen i dag, vil Bernander lede oss gjennom en paneldiskusjon med fokus på godstrafikk med overnevnte innledere. Hvordan kan de samarbeide og jobbe sammen mot et felles mål om økt andel godstransport på bane?

10:10 - 10:30 - Pause

Strekning 2

Miljø og togets rolle i det grønne skiftet

10:30

Kirsti Slotsvik

Jernbanedirektør

Med et helhetlig blikk på bærekraftig samfunnsutvikling, skal Slotsvik reflektere over jernbanens sentrale posisjon i det grønne skiftet, nå og i fremtiden.

Presentasjon

Aud Tennøy

Forskningsleder i avdelingen for mobilitet hos Transportøkonomisk institutt

Aud Tennøy har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til byutvikling og byplanlegging i mer enn 20 år, som byplanlegger og som forsker. Hun kommer til Jernbaneforum for å blant annet fortelle om stasjonsplassering og byutvikling. Vil det være mest fordelaktig å plassere stasjoner i- eller utenfor bysentrum?

Presentasjon

 

Hans Erik Ringkjøb

Ordfører i Voss

Voss har gjennom de siste årene vært i stor vekst, og det er lagt store ressurser i utvikling, særlig gjennom knutepunktet der jernbanen er det sentrale. Ordfører Ringkjøb kommer for å fortelle om bygdeutviklingen som er gjort i Voss, effekter av dette og forventninger til fremtiden.

Presentasjon

 

Anja Bakken Riise

Leder for Framtiden i våre hender

Riise har studert utviklingsstudier og har tidligere jobbet som leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og som byrådssekretær for Oslos miljøbyråd. Vi vil få høre om hennes synspunkter på togets rolle i det grønne skiftet og hvor hun mener fokus bør ligge i fremtiden.

Presentasjon

 

Debatt: Helge Orten (H) og Bengt Fasteraune (Sp)

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Hvordan skal Norge klare å møte det økende ønske om å bruke tog som reise form og for frakt av gods?

11:45 - 12:30 - Lunsj

Strekning 3

Reiseliv

 

12:30

Lucie Katrine Sunde-Eidem

Statssekretær for næringsministeren

Hvordan ser regjeringen på toget sin rolle i reiselivet?

Bent-Joacim Bentzen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland

Bentzen vil fortelle om reiselivets utvikling i Nordland og mulighetene for økt satsing på reise- og opplevelsenæringen.

 

Susanna Elfors og Andreas Sidkvist

Grunnlegere  av Tågsemester

Fa Facebookgruppe til bedrift. Elfors oppdaget interessen for å feriere med tog i 2011, og i 2014 startet hun Facebookgruppen "Tågsemester" for å finne likesinnede. Hun slo seg sammen med Sidkvist i 2017, og Tågsemester har nå over 100.000 følgere på Facebook. I 1,5 år har de drevet bedriften Kadunk, der de arbeider med å utvikle og oppmundre togferierende via Togsemester.nu - et felleskap for togreisende. Hvert år arrangerer de også Tågsemesterdagen i samarbeid med ulike togaktører og destinasjoner.

 

Sigrid Elsrud

Togblogger

Sigrid Elsrud er blogger hos Togbloggen.no. Hun har gjort seg erfaringer rundt at det å feriere med tog krever mye mer planlegging enn å reise med fly, og ønsker derfor å gi leserne tips til hvordan de kan planlegge togferie på en enklere måte. Hun er opptatt av både tog som reiseform, og miljøet. Videre deler hun erfaringer fra sine reiser. Hva tenker hun kan gjøres for å legge til rette for å gjøre tog mer attraktivt som ferieform?

Presentasjon

Per Arne Villadsen

Adm.dir. i Berg-Hansen Reisebureau AS

Per Arne Villadsen  er adm.direktør i Berg-Hansen Reisebureau AS. Selskapet er en del av Aircontactgroup AS. Villadsen har tidligere erfaring fra både finans- og IT industrien. De siste årene har Per Arne tatt et oppgjør med reiselivets fotavtrykk på miljøet, og blant annet oppfordret til mindre reising. Samtidig er Berg-Hansen en aktiv pådriver for bærekraftige reiseopplevelser og mer klimavennlige reisemåter.

Presentasjon

Synne Homble

Konserndirektør i Vy mobilitet & reiseliv

Vy satser på reiseliv og har sammen med Fjord1 etablert et nytt reiselivsselskap som skal bidra til mer bærekraftig turisme i Norge. Vy Fjord1 Reiseliv skal tilby miljøvennlige pakkereiser med tog, buss og båt til både velkjente og nye reisemål året rundt. Reiselivsselskapet ønsker å skape vekst i lokal turistnæring og lokale arbeidsplasser, samt bedre samspill mellom nasjonale, regionale og lokale reiselivsaktører. Vi vil få høre om spennende planer og reiselivsambisjoner for fremtiden fra Vy og det nye selskapet, og hva som gjøres for å fremme tog som reiseform i Norge.

Presentasjon

13:30 - 13:50 - Pause

Strekning 4

Sømløs mobilitet

13:50

Even Kyseth

Fungerende administrerende direktør i Entur

Entur har som mål å gjøre det enkelt å reise kollektivt. De samler rutetider for tog, buss, trikk og ferge, og skal gjøre det mulig å planlegge hele reisen på ett sted. Kyseth vil fortelle om erfaringer de har gjort med dette så langt, og planer fremover for å gjøre reisene enda mer sømløse.

Presentasjon

Endre Angelvik

Direktør for mobilitetstjenester i Ruter AS

Hvordan vil fremtidens mulige selvkjørende biler og busser påvirke kollektivtransporten i byene? Angelvik vil gi oss et innblikk i resultatene fra Oslostudien, som retter et blikk mot fremtidens utfordringer og muligheter i transporttilbudet når teknologien utvikles ytterligere.

 

Tove Linnea Brandvik

Forbundsleder i Norges Handikapforbund

Brandvik har en lang politisk karriere bak seg, både som ordfører og stortingsrepresentant. Som forbundsleder i Norges Handikapforbund er hun opptatt av å sette handikappedes rettigheter og arbeidet for likestilling på agendaen. Hun kommer til jernbaneforum for å snakke om sine erfaringer, og om utfordringer og muligheter rundt universell utforming på tog og stasjonsområder.

Presentasjon

Grethe Skundberg

Kommunikasjonssjef i Kolumbus

Mobilitetsleverandøren Kolumbus har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, og jobber for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt, slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil. Hvordan arbeider de med dette i praksis, og hvilke visjoner har de fremover?

Presentasjon

14:40 - 14:50 - Pause

Strekning 5

Konkurranseutssetting - Erfaringer og veien videre

14:50

Hans Henrik Kristensen

Direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet

Jernbanen i Norge er inne i en stor endringsprosess. Gjennom konkurranseutsettingen av jernbanestrekningene har markedet blitt mer skjerpet, og kravene til de enkelte aktørene har blitt større. Direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet vil gi oss et innblikk i hvordan det jobbes med konkurranseutsetningen, hvilke erfaringer som har blitt gjort i arbeidet, samt videre fremdrift.

Presentasjon

Cathrine Elgin

Administrerende direktør i Go-Ahead

Vinnerne av Trafikkpakke 1 Sør, er i gang med drift av banestrekningen. Sørtoget kjører langs Sørlandsbanen fra Oslo i øst og til Stavanger i vest. Elgin vil fortelle om endringsprosessen som har blitt gjort, hvordan oppstarten har fungert, og hvilke utfordringer, målsetninger og muligheter hun ser for Sørtoget framover.

Presentasjon

Sverre Høven

Administrerende direktør i SJ Norge

Svenske SJ ble i fjor sommer tildelt Trafikkpakke 2 Nord. Pakken omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. SJ skal overta strekningene fra Vy 7. juni 2020, og Høven vil fortelle oss om prosessen med overtakelse, endringer i tilbud, ambisjoner og fremtidige planer.

Presentasjon

Ståle Rooth

Endringsdirektør i Vy

Vy vant i desember konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest. Bergensbanen har alltid vært viktig for Vy. En stor forskjell fremover er at mens statens hittil har kjøpt tjenester av Vy for å kjøre tog, skal Vy nå betale staten for å drifte banestrekningen. Hvilke endringer ønsker Vy å iverksette for å forbedre togtilbudet ytterligere, og hvilke konsekvenser vil dette ha for de reisende?

Presentasjon

Følg oss på:

Oslo Kongressenter Folkets Hus


Hovedsponsor

Sponsorer

Organisert av